Plugin Name: MailPoet Newsletters Plugin URI: http://www.mailpoet.com/ Description: Create and send newsletters or automated emails. Capture subscribers with a widget. Import and manage your lists. MailPoet is a sweet plugin maintained and supported with love. Version: 2.7.8 Author: MailPoet Author URI: http://www.mailpoet.com/ License: GPLv2 or later Text Domain: wysija-newsletters Domain Path: /languages/ */ /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. */ /*require vital parts*/ defined( 'ABSPATH' ) or die( 'Not allowed' ); require_once(dirname(__FILE__).DIRECTORY_SEPARATOR.'core'.DIRECTORY_SEPARATOR.'base.php'); Vysoká anonymita - facebook
Home > Vysoká anonymita

Vysoká anonymita

Získajte peniaze absolútne anonymne a za pár minút

  • O tom komu sú peniaze požičané rozhoduje portál, preto investor Vaše meno nepozná
  • Portál funguje ako diskrétna služba, ktorá zachováva anonymitu svojich klientov
  • V prípade omeškania zo splátkami, preberá portál všetky právomoci dlžníka
  • Portál využíva šifrovanie svojich dát najmodernejšou technológiou, vďaka tomu dokáže zabezpečovať vysokú bezpečnosť údajov